• A+

  • A

  • A-

Arbetsområdet

Det är inte möjligt att vara inom arbetsområdet när byggnation pågår. Avgränsningen för arbetsområdet ser du på bilden längst ner på sidan. 

Det finns alltid risker förbundna med en byggarbetsplats. Vi bygger vägar, spränger, gräver gropar och djupa diken. Vi kör med tunga maskiner och arbetar med tunga lyft och komplexa strukturer. Därför är det av högsta vikt att läsa informationsskyltarna på plats.

Vi ser gärna att ni läser igenom informationsfoldern samt informationsskyltarna nedan för att vi tillsammans ska kunna uppnå en god arbetsmiljö och ett gott samarbete för allas säkerhet.

 

Informationsfolder RES Informationsskylt Norra delen Stenger&Ibsen Informationsskylt Södra delen PEAB

Björnberget Vindkraft har anlitat två entreprenadbolag, Stenger&Ibsen (Norra delen) och PEAB (Södra delen) för att leverera infrastruktur och anläggningsarbeten.
Inom arbetsområdet råder stor försiktighet och entreprenadbolagen ansvarar för arbetsmiljön. 

Arbetet pågår på flera ställen samtidigt, vilket gör att det inte är möjligt att avgränsa arbetsområdet ytterligare.

Om ni planerar att beträda arbetsområdet, vänligen kontakta Magnus Borgström, RES platschef på site, magnus.borgstroem@res-group.com alternativt 072-574 34 14.

 

Arbetsområdet