• A+

  • A

  • A-

Om Björnberget vindpark

Björnberget vindpark ligger ca 10 km sydost om Ånge. Björnberget har utvecklats av RES och är samägd av Enlight Renewable Energy och Prime Capital’s Prime Green Infrastructure Fund (PGEIF).

Vindkraftparken Björnberget kommer att bestå av 60 vindkraftverk. Vindkraftverken är den senaste generationens Siemens Gamesa, som har den största rotordiameter som för närvarande finns på marknaden. Vindkraftsparkens totala installerade effekt är 372 MW.

Björnberget är en av de största vindkraftsparkerna som byggs i Europa under 2021. Parken kommer att generera 1,1 TWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ca 300 000 hushåll. 

 

Tidplan 

Arbetet för vägar och förberedelser för kranplatser till vindkraftverken påbörjades under början av 2021. Arbeten som återstår är resning av vindkraftverken, energiförsörjning och idrifttagning av vindkraftparken. Driftstart planeras till slutet av 2022. 

Kalle Frölander är RES projektchef för Björnberget, kontaktuppgifter finns här.