• A+

  • A

  • A-

Om Björnberget vindpark

Björnberget vindpark ligger ca 10 km sydost om Ånge. Björnberget består av 60 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala installerade effekt är 372 MW.

Vindkraftverken är den senaste generationens Siemens Gamesa, som har den största rotordiameter som för närvarande finns på marknaden. Parken kommer att generera 1,1 TWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för ca 300 000 hushåll.

Byggnationen påbörjades under 2021 med vägar, fundament samt elledningar och under 2022/2023 restes de 60 turbinerna. Under sommaren 2023 driftsattes den sista turbinen och parken överlämnades till ägarna Enlight Renewable Energy och Prime Capital’s Prime Green Infrastructure Fund (PGEIF).

RES ansvarar för drift och underhåll.